Podejmujemy się trudnych projektów, wymagających tworzenia wyrobu od podstaw. Podstawą projektowania może być potrzeba dywersyfikacji, specyficzne wymagania wyrobu lub branżowe wymagania prawne. Już na etapie projektu wstępnego tworzymy wizualizacje, aby najbardziej realnie odtworzyć przyszłe opakowanie. Kolejnym etapem są modele, które pozwalają w pełnej skali ocenić funkcjonalność wyrobu i zweryfikować założenia projektowe przed zaangażowaniem w kosztowne formy produkcyjne. Poszukując nowych rozwiązań w sektorze opakowań, stosownie do Państwa indywidualnych potrzeb, stosujemy najnowsze programy komputerowe i technologie.

Projektowanie

»Wzornictwo